Logo
Logo
campingi.biz
Regeneracja sprzętu budowlanego.
Systemy naprawcze oraz wzmocnień wszelkiego rodzaju konstrukcji ceglanych i betonowych.
Sprzęt budowlany.
Małe deskowanie systemowe idealne dla budownictwa jednorodzinnego oraz przy szalowaniu małych form.
Sklep modelarski.
Pokrywy szczelin dylatacyjnych, profile dylatacyjne.
Deskowania, Rusztowania, Dylatacje, Obudowy wykopów, Systemy wzmacniania murów, kontenery i wiele innych...
Deskowania, Rusztowania, Dylatacje, Obudowy wykopów, Systemy wzmacniania murów, kontenery i wiele innych...
Klub modelarski.